Γερμανία-Ελλάδα, σημειώσατε χ

iwao_yamawki-student-the_end_of_the_dessau_bauhaus-_collage-

Χρησιμοποιεί ο Γερμανός φιλόσοφος Nietzsche μέσα σε ένα από τα έργα του, συγκεκριμένα στο κλασικό έργο του που αναφέρεται στην Τέχνη, Η Γέννηση της Τραγωδίας,  τη λέξη «Σωφροσύνη» για να περιγράψει τη διδασκαλία του Σωκράτη. Μιλάει έτσι σχεδόν ζηλεύοντας τους Έλληνες, με θαυμασμό που βγαίνει πηγαία από μέσα του και επισημαίνει ιδιαίτερα την ηδονική απόλαυση που νιώθει ένας άνθρωπος όταν αποκτά γνώση, καθώς  και το διεγερτικό στοιχείο εύρεσης της αλήθειας, που όλα αυτά καταδεικνύονται μέσα στο σωκρατικό λόγο. Ο Σωκράτης που παρουσιάζει ο Πλάτων μέσα στο πολυάριθμο έργο του, εμφανίζεται ως απόστολος (λόγια του Nietzsche) της «ελληνικής γαλήνης», ο οποίος με τη μαιευτική του μέθοδο προσπαθεί να εγείρει από τον άνθρωπο τη μεγαλοφυΐα που έχει εντός του. Να λάμψει, θέλει ο Σωκράτης, εκείνο που μέσα στον άνθρωπο υπάρχει, ακόμα και αν ο άνθρωπος -ο κάθε άνθρωπος- το αγνοεί, αν θέλαμε να μιλήσουμε με τα λόγια του Ελύτη. Συνέχεια

Advertisements

Νεωτερικότητα: Νεογοτθική ή Νεοκλασική Αρχιτεκτονική;

interior view Notre Dame du Raincy

interior view Notre Dame du Raincy

Αυτό που παράγει το μοντέρνο κίνημα δεν αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στις τέχνες και οφείλουμε να θεωρήσουμε ότι αποτελεί ένα αντιφαινόμενο πολύ σημαντικών πολιτικών και οικονομικών σχηματισμών, οι οποίοι συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη της αστικής τάξης στη νεότερη Ευρώπη. Έχοντας κατά νου την παραπάνω πρόταση, μπορούμε να συμπεράνουμε χωρίς να έχουμε υποπέσει σε σφάλμα, ότι οι ρίζες της νεωτερικότητας οφείλουν τις απαρχές τους στις μεγάλες πολιτικές μεταστροφές της Ιταλίας του 14ου αιώνα. Συνέχεια