Το άσμα των κιόνων

Σχέδιο κιόνων ελληνικού ναού από τον Πωλ Βαλερύ.Στο αέτωμα υπάρχει γραμμένο το όνομα "Ανακρέων"

Σχέδιο κιόνων ελληνικού ναού από τον Πωλ Βαλερύ.
Στο αέτωμα υπάρχει γραμμένο το όνομα «Ανακρέων»

Γλυκειές κολώνες με τους
Φωτοποίκιλτούς σας πίλους,
Με πουλιά που περπατούν
Γύρωθεν αληθινά,

Συνέχεια

Advertisements