το φιλί

Έρος, ος κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι,
λυσιμελής, πάντων δY θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων
δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν.

Ησίοδος, Θεογονία

Εσύ που συγκεντρώνεις από τα σχήματα όλα, το ευπρεπέστερο
και από όλες τις μορφές εκείνη την πιο ειλικρινή,  Συνέχεια

Advertisements