«Η στροφή στον κόσμο εντός»

«Η αρχιτεκτονική είναι ένα κοινωνικό καθήκον
έναντι της ανθρωπότητας
και ένα ηθικό καθήκον, αφού διαχειρίζεται αξίες
σχετικές με τον τρόπο που ζούμε.»

Σε δύο πολύ σημαντικούς οδικούς άξονες της Αθήνας έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια δύο κτήρια που φέρουν την υπογραφή ενός μεγάλου αρχιτέκτονα από το εξωτερικό. Συνέχεια

Advertisements